Modalitati de plata a impozitului - PFA
Modalitati de plata a impozitului - PFA Persoanele fizice care incaseaza venituri din activitati independente sunt obligate sa plateasca impozite in timpul anului, in urma depunerii declaratiilor privind veniturile si cheltuielile estimate.
Administratia fiscala este cea care stabileste platile anticipate pe fiecare sursa de venit , acestea efectuandu-se in 4 rate egale, pana in data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv : 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 decembrie.

Impozitul pe venitul net este calculat prin aplicarea cotei de 16% , in urma declaratiei privind venitul estimat.

Termenele de declarare si plata pentru impozitul pe venitul persoanelor fizice si pentru contributiile sociale :

1.Obligatia de declarare si plata lunara – pana in 25 inclusiv a lunii urmatoare , reprezentand :
impozitul pe venitul persoanelor fizice
-contributii sociale datorate de angajator

2. Obligatia de declarare si plata trimestriala – pana in 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator pentru :
-contribuabilii platitori de impozit
- asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoanele fizice

3. Obligatia de declarare si plata semestriala – pana in 25 inclusiv a lunii ianuarie a anului urmator pentru :
-impozitul si contributiile aferente veniturilor din salarii datorate de asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial.

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat trebuie depusa la registratura organului fiscal in evidenta fiscala a caruia contribuabilul plateste impozite si taxe.
Plata impozitelor se face in numerar , prin decontare bancara sau mandat postal.