PFA - Conditii de inregistrare
 PFA - Conditii de inregistrare Persoanele fizice pot desfasura activitati economice in mod independent daca indeplinesc urmatoarele conditii: 
  • au implinit varsta de 18 ani; 

  •  sanatatea le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia; 

  • au calificarea si  experienta profesionala necesare pentru a desfasura activitati economice pentru care se solicita autorizatia;

  • nu au fost condamnate penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal;

  • indeplinesc toate conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor si cerintele reglementarilor specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata, precum si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata.

  • detin autorizatia eliberata in conditiile legii;

  • sunt inregistrate la registrul comertului si la organele fiscale teritoriale.

Este important de retinut faptul ca persoanele fizice, respectiv membrii asociatiei familiale, trebuie sa fie asigurate prin sistemul de pensii si sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent are dreptul de a detine o singura autorizatie.
Pentru desfasurarea altei activitati care nu este prevazuta in autorizatie este necesara completarea autorizatiei.