Contabilitatea in partida simpla
Contabilitatea in partida simpla Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente sunt nevoiti :
-sa organizeze contabilitatea in partida simpla, respectand reglementarile evidentei contabile
-sa completeze Registrul-jurnal de incasari si plati, Registrul inventar cat si alte documente contabile


Persoanele fizice autorizate pot utiliza toate formularele sau doar o parte, in functie de activitatea desfasurata.

Inregistrarea veniturilor in contabilitate in partida simpla se tine in functie de tipul veniturilor, respectiv :


-venituri din activitati de comert

-venituri din profesii libere

-alte venituri


Contribuabilii care realizeaza venituri dintr-o singura activitate trebuie sa treaca totalul veniturilor in Fisa pentru operatiuni diverse, iar cei care incaseaza in numerar toate veniturile , le pot evidentia numai in Registrul de incasari si plati. Fisa pentru operatiuni diverse nu mai este obligatorie in acest caz.


Contribuabilii trebuie sa intocmeasca , in functie de activitatea desfasurata, de frecventa incasarii sau de tipul serviciilor prestate, formularele Factura, Factura fiscala, sau Chitanta.


PFA sunt obligati in relatiile cu persoanele juridice sa intocmeasca factura pentru sumele incasate, atat pe baza de chitanta, bon fiscal cat si prin banca.

PFA sunt obligati in relatiile cu persoanele fizice sa intocmeasca factura , iar chitanta este intocmita doar in cazul incasarii in numerar.


Evidenta cheltuielilor in contabilitate se tine in functie de felul acestora, astfel ca putem distinge :

a. cheltuielile in interesul direct al activitatii

b. cheltuieli de sponsorizare

c. cheltuieli de protocol

d. alte cheltuieli deductibile


Persoanele fizice juridice au obligatia completarii unor registre obligatorii , respectiv :

1. Registrul-jurnal de incasari si plati- in care contribuabilii inregistreaza operatiunile efectuate. Acest registru este intregistrat la organele fiscale.

2. Registrul inventar – in care se inregistreaza bunurile achizitionate sau realizate, fiind de asemenea inregistrat la organele fiscale.

3. Registrul unic de control – solicitarea acestui registru se face in termen de 30 de zile de la constituirea punctului de lucru.

4. Registrul de evidenta a salariatiilor – in cazul in care PFA au angajati , trebuie sa completeze acest registru si sa-l inregistreze la inspectoratul de munca de pe raza teritoriala a sediului.